ขอขอบพระคุณที่สนใจในการร่วมตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ขณะนี้ได้ทำการเก็บแบบสอบถามครบเต็มจำนวนแล้ว หากมีกิจกรรมให้ร่วมสนุก ทางเราขอความอนุเคราะห์ความร่วมมือในโอกาสหน้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอบพระคุณค่ะ


Version: 1.32.565.0